Kiemelt bejegyzés

Többé nem frissülő blog

Ez a blog többé nem frissül. Az új cikkek új helyen, a molnarcsaba.wordpress.com címen érhetők el.

2015. július 1.

Erdőszéli koncert

MI A LEGBŰNÖSEBB ÉLVEZET AZ ÉLETÉBEN?
A késŐ esti hideg vacsora sörrel. Tudom,

hogy egészségtelen, de ilyenkor a legjobb az
MI AZ ELSŐ EMLÉKE?

Ötéves koromból származik. PécsrŐl Budapestre költöztünk, hajnalban gyalog mentünk édes apámmal Pécsett a pályaudvarra.MI A LEGFÉLTETTEBB TULAJDONA?
Körülbelül kilencvenezer diafelvételem. Raj-
tam kívül senkinek nem ér egy fityinget sem.

MIT KÖSZÖNHET A SZÜLEINEK?
A természet szeretetét, a könyvolvasást, a

zene iránti vonzalmamat, de legfŐképpen az

emberséges magatartást.

KITŐL SZERETNE BOCSÁNATOT KÉRNI, ÉS MIÉRT?
Régi cserkésztársaimtól, mert sose érek rá

egy-egy összejövetelre.

MELY SZAVAKAT HASZNÁLJA TÚLZOTTAN GYAKRAN?
Fantasztikus, tulajdonképpen.

HA VISSZAMEHETNE AZ IDŐBEN, HOVA MENNE?
Azokra a régi táborhelyekre, ahol indián

társaimmal a békepipát szívtuk, talpig

gyöngyszövéseinkben. Engem Kóborló Far-
kasnak hívtak és hívnak ma is.

MIKOR SÍRT UTOLJÁRA, MIÉRT?
Néhány hete egy temetésen könnyeztem

utoljára. Sógorom villámgyorsan távozott

az örök vadászmezŐkre. Rendes ember volt.

MITŐL FÉL A LEGJOBBAN?
Legjobban attól félek, ha egy esetleges öreg-
kori betegség miatt nem tudnám ellátni ma-
gam, és családom terhére lennék.

MOST HOL SZERETNE LENNI?
A Galápagos-szigeteken, mert most hallot-
tam, hogy alfajának utolsó képviselŐje, a

Magányos George nevû óriásteknŐs száz-

éves korában meghalt. Jó lett volna még egy

utolsó fotót készíteni róla!

MIRE BÜSZKE, AMIT KEVESEN TUDNAK ÖNRŐL?

Arra, hogy szeretek magányosan üldögélni

szeptemberben az erdŐszélen, és hallgatni a

szarvasbikák koncertjét.

MIT SZERET AZ UTAZÁSBAN?

KözelrŐl látni, hallani azokat a természeti je-
lenségeket, vulkánkitöréseket, dübörgŐ víz-
eséseket, amelyekrŐl gyerekkoromban még

álmodozni sem mertem.

MIT NEM SZERET AZ UTAZÁSBAN?

Szenvedek a hosszú repülŐutakon, mások

közé szorítva tíz-tizennégy órákat ülni.

MELYIK VOLT ÉLETE LEGJOBB DÖNTÉSE?

Hogy geológus lettem.

MIKOR VOLT ÉLETÉBEN A LEGBOLDOGABB?

Családi körben, kamaszként. Édesanyám

zongorázott, én gitároztam, s mindnyájan

énekeltünk.

MELYIK VOLT A LEGNAGYOBB HIBA, AMIT ÉLETÉBEN

ELKÖVETETT?

Nem tanultam meg, hogy lehetnék gazdag.

MI AZ, AMIRŐL RÉGEN AZT MONDTA, ILYET SOSEM FOG

TENNI, AZTÁN MÉGIS CSINÁLJA?

Ez a második házasságom.

MIBŐL VAN ÖNNEK OTTHON TÚL SOK?

Papírból. Útinaplók, könyveimhez forrás-
munkák, feljegyzések, könyveim kéziratai,

forgatókönyveim. Rétegekben a padlón, iz-
zadó tonzúrával keresgélek közöttük.

MI A LEGNAGYOBB DOLOG, AMIT EDDIG ELÉRT AZ

ÉLETBEN?

Az, hogy a gyermekeim és a már felnŐtt

unokáim egytŐl egyig nagyon rendes, érté-

kes emberek lettek.

MILYEN HÍRES SZEMÉLYISÉGGEL TALÁLKOZNA SZÍVE-
SEN?

Thor Heyerdahllal kétszer találkoztam, és ha

még élne, harmadszor is szívesen beszélget-
nék vele. Kevés olyan kiváló ember létezik,

mint amilyen Ő volt.

MIN SZOKOTT BOSSZANKODNI?

Azon, hogy mindig túlvállalom magam.

HOGYAN SZOKTA KIPIHENNI MAGÁT?

Nem szoktam kipihenni magam. Azt mond-
ják a barátaim, a síromra is az lesz írva: Itt

sem nyugszik Juhász Árpád.


2012. július 14.